PW365 Campaigns

Turning 65 (Live Answer)

Hi, this is [pharmacist name] , your pharmacist here at [pharmacy name]. I’m calling because you are now eligible for Medicare. We can review your Medicare plan options based on your specific medications. Press 1 now if you are interested in reviewing Medicare plans that are covered at [pharmacy name] or call [pharmacy phone number] Press 2 to opt out.

Turning 65 (Machine Answer)

Hi, this is[pharmacist name] , your pharmacist here at [pharmacy name]. . I’m calling because you are now eligible for Medicare. We want to review your Medicare plan options based on your specific medications. One of my colleagues will call you soon to discuss your options. You can also contact us at [pharmacy phone number] if you have any questions. Thanks, and have a great day!

Med Sync Warm Handoff

Hi, this is [pharmacist name],  your pharmacist here at [pharmacy name]. I’m calling to let you know that one of my colleagues will be calling you soon to help get all your medications ready for pick-up on the same day. This will not only make pick-ups more convenient for you but help you stay more adherent. You can contact us at [pharmacy phone number] if you have any questions; if not we will reach out soon. Thanks, and have a great day!

Flu Vaccine

Hi, this is [pharmacist name] , your pharmacist here at [pharmacy name]. The flu is a serious illness, and each year’s strain is different and unpredictable. I’m calling because flu shots are now available at the pharmacy. We recommend that you get your shot as soon as possible so that you and your loved ones are covered throughout flu season. To learn more or make an appointment, please give us a call at [pharmacy phone number]. Thanks, and we hope to see you soon!

Open Enrollment

Hi, this is [pharmacist name], your pharmacist here at [pharmacy name]. Medicare’s open enrollment period is October 15 – December 7. During this time, it is important for you to evaluate your coverage choices and to review new options. Our partner eHealth can provide you with a review of Medicare Advantage and prescription drug plans based on your specific medications so that you can make an educated decision. To take advantage of this service, please give them a call at 1-833-968-0579 and mention [pharmacy name] as your preferred pharmacy. Thanks!

Pneumococcal Vaccine

Hi, this is [pharmacist name], your pharmacist here at  [pharmacy name]. I’m calling with important information about the pneumococcal vaccine. The pneumococcal vaccine can protect you against pneumonia or other serious infections. There are two vaccines available that protect against pneumococcal disease and they are recommended for all adults over 65. Please call us at [pharmacy phone number] for more information about the two vaccines or to schedule an appointment. Thanks, and see you soon!

Shingrix Vaccine (First Dose Suggestion)

Hi, this is [pharmacist name], your pharmacist here at [pharmacy name]. I’m calling you today about the new Shingles vaccine. Shingles is a rash on your body that can cause a lot of nerve pain. We have a new and more effective shingles vaccine called Shingrix available at our pharmacy. This vaccine is recommended by CDC for people aged 50 and older, even if you’ve received the previous shingles vaccine called Zostavax. Please call us at [pharmacy phone number] if you want to schedule an appointment or would like more information.

Shingrix Vaccine (Second Dose Reminder – Recurring)

Hi, this is [pharmacist name], your pharmacist here at [pharmacy name]. I hope you are well. I’m calling because it’s time for the next dose of your vaccine. Please call us to schedule an appointment for your vaccination. You can reach us at[pharmacy phone number]. We look forward to seeing you soon.

Shingrix Vaccine (Second Dose Follow-up – OnDemand)

Hi, this is [pharmacist name],  your pharmacist here at [pharmacy name]. I’m calling because you are due for your second vaccination dose. The second dose is due within 6 months of the first and it is important that you get both doses to fully benefit from the vaccine. If you have any questions or concerns we are happy to answer them. Please call us at [pharmacy phone number]. See you soon!

Lost Soul

Hi, this is [pharmacist name], your pharmacist here at [pharmacy name]. We have missed seeing you stop by our pharmacy. Now more than ever, we want to ensure your health and safety. Please stop by or call us at [pharmacy phone number] if there is anything we can do to assist you, or simply say hello. Thanks and we look forward to hearing from you!

MedWise Campaigns

Medication Safety Review™Recruitment (On Demand) 

Hi, this is [pharmacist name], your pharmacist at [pharmacy name]. Based on your medications, you qualify for a medication safety review. During the review, we can help you better understand your medications, and ensure they are safe and working well for you. We can also discuss how to reduce any unwanted side effects. To schedule a review, call us at [pharmacy phone number]. Thanks and have a good day!

Guion de transferencia de llamada
“Hola, soy [nombre], su farmaceuta aquí en [nombre de la farmacia]. Llamo para informarle que uno de mis colegas le llamará pronto para ayudarle a alistar todos sus medicamentos para que los recojan el mismo día. Esto no solo hará que las recolecciones sean más convenientes para usted, sino que también le ayudará a adherirse mejor al programa. Puede llamarnos al [número de teléfono] si tiene alguna pregunta, si no, nos comunicaremos con usted pronto. ¡Gracias y que tenga un buen día!”  Comienze esta campaña el xx/xx/xxxx.

Cumplir 65 años

“Hola, soy [nombre], su farmaceuta aquí en [nombre de la farmacia]. Un importante cumpleaños se acerca rápidamente, y ahora usted es elegible para Medicare. Uno de nuestros colegas se comunicará con usted pronto para ayudarle a revisar los planes de medicinas recetadas según sus medicamentos para que pueda tomar una decisión informada sobre cómo elegir un plan. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros al [número de teléfono de la farmacia]. ¡Gracias y nos vemos pronto!”  Comienze esta campaña el xx/xx/xxxx.

Alma perdida
Hola, soy [nombre], su farmaceuta aquí en [nombre de la farmacia]. Mi equipo ha extrañado verle por nuestra farmacia. Siempre estamos aquí para ayudarle con sus necesidades de salud. Visítenos o llámenos al [número de teléfono] si hay algo que podamos hacer para ayudarle o simplemente para saludar. ¡Gracias y esperamos saber de usted!”  Comienze esta campaña el xx/xx/xxxx.

 

Warm Hand-off

Բարի օր, ես Ձեր դեղագետն եմ (անունը) այստեղ (դեղատան անունը):
Շնորհակալ եմ, որ թույլ տվեցիք մեր թիմին հոգ տանել Ձեր դեղորայքային կարիքների մասին: Ես ցանկանում եմ Ձեզ տեղյակ պահել, թր իմ գործընկերներից մեկը շուտով կապ կհաստատի Ձեզ հետ: Նրանք կզանգահարեն Ձեզ քննարկելու համար Ձեր դեղորայքը: Հարցեր ունենալու դեպքում, կարող եք զանգահարել մեզ (հեռախոսահամարը) կամ այցելել:
Շնորհակալություն և հաճելի օր եմ մաղթում:
Զանգ I would like to start this campaign on mm/dd/yyyy.

Turning 65
Բարի օր, ես Ձեր դեղագետն եմ (անունը) այստեղ (դեղատան անունը): Ձեր նշանակալից տարեդարձը արագորեն մոտենում է և Դուք այժմ ենթակա եք բժշկական խնամքի: Մեր գործընկերնորից մեկը շուտով կապ կհաստատի Ձեզ հետ՝ տրամադրելու համար նախապատվելի բժշկական խնամքի և դեղերի պլանի նշանակման դիտարկումը՝ հիմնված Ձեր դեղօրայքային հատուկ պահանջների վրա՝ որպեսզի Դուք կարողանաք կիրթ որոշում կայացնել պլանը կազմելիս: Եթե որևէ հարցեր ունեք, կարող եք կապ հաստատել մեզ հետ (դեղատան հեռախոսահամարը): Շնորհակալություն և մինչ հանդիպում: I would like to start this campaign on mm/dd/yyyy.

Open Enrollment
Բժշկական խնամքի համար բաց գրանցման շրջանը նախատեսվում է հոկտեմբերի 15-ից դեկտեմբերի 7-ը: Այս ժամանակահատվածում, Ձեզ համար շատ կարևոր է գնահատել Ձեր մակերեսային ընտրությունները և վերանայել նոր տարբերակներ: Այստեղ՝ դեղատանը, մենք կարող ենք տրամադրել Ձեզհամար նախապատվելի բժշկական խնամքի և դեղերի պլանի նշանակման դիտարկումը՝ հիմնված Ձեր դեղօրայքային հատուկ պահանջների վրա՝ որպեսզի Դուք կարողանաք կիրթ որոշում կայացնել: Խնդրումեմ զանգահարել մեզ՝ ժամ նշանակելու համար:
Շնորհակալություն, հուսով եմ շուտով կհանդիպենք: I would like to start this campaign on mm/dd/yyyy.

 

Central Sync Warm Hand-off

Chào [Your Name], tôi là dược sĩ của bạn tại [Pharmacy Name]. Tôi gọi để báo cho bạn rằng sắp tới đồng nghiệp của tôi sẽ gọi điện và hỗ trợ chuẩn bị toàn bộ loại thuốc bạn cần để có thể lấy trong cùng ngày. Không chỉ thuận tiện hơn khi lấy thuốc, việc này còn giúp bạn duy trì sự tuân thủ. Bạn có thể gọi theo số [Pharmacy Phone number] khi có bất kỳ thắc mắc, nếu không chúng tôi sẽ sớm liên lạc với bạn. Cảm ơn và chúc bạn một ngày tốt lành!

Turning 65 Hand-off

Chào [Your Name], tôi là dược sĩ của bạn tại [Pharmacy Name]. Sắp đến sinh nhật của của bạn rồi và bạn giờ đã đủ điều kiện hưởng chế độ Medicare. Chúng tôi sẽ nhanh chóng liên hệ với bạn để hỗ trợ xem xét các phương án theo đơn thuốc dựa trên các loại thuốc bạn dùng để bạn có đủ nhận biết để quyết định phương án dùng thuốc. Nếu có bất kỳ thắc mắc, xin liên hệ với chúng tôi theo số [Pharmacy Phone number]. Cảm ơn và hẹn gặp lại!

Step 1: Dial in

  • Dial 1-855-268-4590
    • Puerto Rico only: dial 954-889-3055
  • Enter your account number* followed by #
  • Enter password 4451 followed by #

*Need your account number? From your Patient Engagement Center, click on the phone in the Control Panel.

Step 2: Record

  • Press 1 for Message Management
  • Press 2
  • Record your message and then press #
  • Press 1 to play back or press 2 to re-record
  • When satisfied, press 3 to save the recording