See below for campaign parameters

Hi, this is [first name], your pharmacist here at [pharmacy name]. Did you know that about 1 million people will get Shingles this year? Shingles is a rash on your body that can cause a lot of nerve pain. We’re here to help you keep this painful illness from happening! We have vaccines available at our pharmacy for you and your loved ones. Call us at [phone number] if you want to schedule an appointment or would like more information. Let us help keep you and your family healthy! I would like to start this campaign on mm/dd/yyyy.

Shingles Vaccine (Spanish)

Hola, le habla [primer nombre], su farmacéutico aquí en [nombre de la farmacia]. ¿Sabía usted que alrededor de 1 millón de personas recibirán Shingles este año? Shingles es una erupción en su cuerpo que puede causar mucho dolor en los nervios. ¡Estamos aquí para ayudarle a evitar esta enfermedad dolorosa! Tenemos vacunas disponibles en nuestra farmacia para usted y sus seres queridos. Llámenos al [número de teléfono] si desea programar una cita o desea más información. ¡Permítanos ayudarle a mantener a usted y a su familia sanos! Comienze esta campaña el xx/xx/xxxx.

Shingrix Vaccine (English)

“Hi, this is [first name], your pharmacist here at [pharmacy name]. I’m calling you today about the new Shingles vaccine.  Shingles is a rash on your body that can cause a lot of nerve pain. We have a new and more effective shingles vaccine called Shingrix available at our pharmacy. This vaccine is recommended by CDC for people aged 50 and older, even if you’ve received the previous shingles vaccine called Zostavax. Please call us at [phone number] if you want to schedule an appointment or would like more information. Thanks and see you soon!”  I would like to start this campaign on mm/dd/yyyy.

Shingrix Vaccine Second Dose Reminder (English)

“Hi, this is [first name], your pharmacist here at [pharmacy name]. I hope you are well. I’m calling because it’s time for the next dose of your vaccine. Please call us to schedule an appointment for your vaccination. You can reach us at [phone number]. We look forward to seeing you soon.”  I would like to start this campaign on mm/dd/yyyy.

Shingles Vaccine (Vietnamese)

Xin chào, đây là [tên riêng], dược sĩ của bạn tại [tên nhà thuốc]. Bạn có biết rằng khoảng 1 triệu người sẽ bị bệnh Zona trong năm nay? Bệnh zona là một bệnh phát ban trên cơ thể có thể gây ra các cơn đau thần kinh. Chúng tôi ở đây để giúp bạn ngăn chặn căn bệnh đau đớn này xảy ra! Chúng tôi có sẵn vắc-xin tại nhà thuốc cho bạn và những người thân yêu của bạn. Gọi cho chúng tôi theo [số điện thoại] nếu bạn muốn sắp xếp một cuộc hẹn hoặc muốn biết thêm thông tin. Hãy để chúng tôi giúp bạn và gia đình bạn khỏe mạnh! I would like to start this campaign on mm/dd/yyyy.

Shingles Vaccine (Farsi)

سلام، من [First Name] هستم، داروساز شما در داروخانه ی  [Pharmacy Name] می باشم. آیا می دانستید که امسال تقریبا 1 میلیون نفر در جهان دچار زخم های پوستی ناشی از زگیل خواهند شد. زیگل، مانند جوش و یا زخمی بر روی پوست بدن است که با دردهای عصبی همراه است. ما اینجا هستیم تا به شما کمک کنیم از ابتلا به این بیماری جلوگیری نمایید! ما در داروخانه ی خود واکسن این بیماری را برای شما و برای تمام کسانی که برایتان مهم هستند، فراهم ساخته ایم. در صورت نیاز به تعیین وقت و کسب اطلاعات بیشتر با شماره [phone number] تماس حاصل فرمایید. به ما اجازه دهید تا از شما و خانواده تان محافظت نماییم تا سالم بمانید! I would like to start this campaign on mm/dd/yyyy.

Shingles Vaccine (Korean)

안녕하세요, [Pharmacy Name]의 약사인 [First Name]입니다. 올해 백만 명이 대상포진에 걸렸다는 걸 알고 계셨나요? 대상포진은 신체 발진이며, 많은 신경 통증을 유발할 수 있습니다. 우리는 귀하가 이 아픈 질병을 겪지 않도록 도와드리고자 합니다! 우리 약국은 귀하와 귀하가 아끼는 이들이 이용할 수 있는 백신을 가지고 있습니다. 예약하길 원하시거나 더 많은 정보를 원하신다면, [phone number](으)로 연락하시거나 약국에 들려주세요. 저희가 귀하와 귀하의 가족 건강을 돕겠습니다! I would like to start this campaign on mm/dd/yyyy.

Shingles Vaccine (Chinese)

您好,我是[药店名称]的药剂师[姓氏]。您知道吗,今年大约会有100万人患上带状疱疹?带状疱疹是出现在您身体上的一种皮疹,可以引起严重的神经疼痛。本药店希望帮助您远离这种会带来痛感的疾病!

本药店为您及您的家人,提供带状疱疹疫苗接种。若希望预约接种,或获取更多资讯,您可以拨打[电话号码]致电本药店。让本药店帮助您,保持您和您家人的身体健康! I would like to start this campaign on mm/dd/yyyy.

Shingles Vaccine (Russian)

Здравствуйте, меня зовут [First Name] и я ваш фармацевт от [Pharmacy Name].  Знаете ли вы, что около 1 миллиона человек заболеют герпесом в этом году? Герпес — это сыпь на теле, которая может вызвать сильную нервную боль. Мы здесь, чтобы помочь вам избежать этой мучительной болезни! В нашей аптеке есть вакцины для вас и ваших близких. Чтобы узнать больше или записаться на прием, пожалуйста, позвоните нам по номеру [номер]. Позвольте нам помочь сохранить здоровье вашей семьи! I would like to start this campaign on mm/dd/yyyy.

Recording Instructions

Default Parameters

Patients: All patients 50- 100 years of age who are active within the past 365 days

Day/Time: Monday – Friday, 10am – 5pm local time.

Maximum patients called per day: 100