English

Hi, this is [first name], your pharmacist here at [pharmacy name]. We want to help you stay healthy by taking your medications. We also know that it can be difficult to fit your pharmacy pickup into your busy schedule. That’s why we offer home delivery. If you have any questions about delivery or any of your medications, please give us a call at [phone number] or stop by the pharmacy. Thanks, and have a great day! I would like to start this campaign on mm/dd/yyyy.

Spanish

Hola, le habla [primer nombre], su farmacéutico en [nombre de la farmacia]. Queremos ayudarle a mantenerse saludable tomando sus medicamentos. También sabemos que puede ser difícil encajar su pastilla de farmacia en su apretada agenda. Es por eso que ofrecemos entrega a domicilio. Si tiene alguna pregunta sobre la entrega o cualquiera de sus medicamentos, por favor llámenos al [número de teléfono] o vaya a la farmacia. ¡Gracias y que tenga un gran día! Comienze esta campaña el xx/xx/xxxx.

Vietnamese

Xin chào, đây là [tên], dược sĩ của bạn ở đây tại [tên nhà thuốc]. Chúng tôi muốn giúp bạn khỏe mạnh bằng giúp bạn sử dụng thuốc đúng cách. Chúng tôi cũng biết rằng có thể khó mà đưa nhà thuốc vào lịch trình bận rộn của bạn. Đó là lý do tại sao chúng tôi cung cấp giao hàng tận nhà. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc giao hàng hoặc bất kỳ loại thuốc nào, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số [số điện thoại] hoặc ghé qua nhà thuốc. Cám ơn, chúc một ngày tốt lành!

Farsi

سلام، من [First Name] هستم، داروساز شما در داروخانه ی  [Pharmacy Name] می باشم. ما می خواهیم به شما کمک کنیم تا با خوردن داروهایتان، انسان سالم تری باشید. ما همچنین می دانیم که گرفتن داروها در روزهای پرکار برایتان چقدر می تواند دشوار باشد. به همین دلیل است که امکان تحویل درب منزل را برای شما فراهم ساخته ایم. در صورت داشتن هر گونه سوال در مورد نحوه تحویل می توانید با شماره [phone number] تماس حاصل فرمایید. از شما سپاسگزاریم، امیدواریم روز خوبی داشته باشید! I would like to start this campaign on mm/dd/yyyy.

Korean

안녕하세요, [Pharmacy Name]의 약사인 [First Name]입니다. 우리는 귀하가 약을 복용하여 건강을 유지할 수 있도록 돕고 싶습니다. 바쁜 일정에 약국 픽업을 맞추는 것이 어려울 수도 있음을 알고 있습니다. 그래서 우리는 택배 배송을 제공합니다. 배달이나 약물에 대해 궁금한 점이 있으시다면, [phone number]로 연락하시거나 약국에 들려주세요. 감사합니다. 좋은 하루 되세요! I would like to start this campaign on mm/dd/yyyy.

Russian

Здравствуйте, меня зовут [First Name] и я ваш фармацевт от [Pharmacy Name]. Мы хотим помочь вам сохранить здоровье, благодаря своевременному приёму лекарств. Мы понимаем, что из-за плотного графика у вас может не хватать времени на посещение аптеки. Именно поэтому мы предлагаем вам доставку на дом. Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу доставки или каких-либо лекарств, позвоните нам по номеру [телефону] или зайдите в аптеку. Спасибо и хорошего дня! I would like to start this campaign on mm/dd/yyyy.

Chinese

您好,我是[药店名称]的药剂师[姓氏]。本药店希望帮助您通过用药,保持健康。此外,本药店知道,要在忙碌的日程安排中,抽出时间到药店取药,这对于您而言,是有困难的。为此,本药店推出了送药上门服务。若有与送药上门,或用药有关的任何疑问,请拨打[电话号码]致电本药店或到店。谢谢您,祝您拥有愉快的一天! I would like to start this campaign on mm/dd/yyyy.

Recording instructions

Default Parameters

Patients: All patients 18- 100 years of age who are active within the past 365 days

Day/Time: Monday – Friday, 10am – 5pm local time.

Maximum patients called per day: 100