English

Hi, this is [first name], your pharmacist here at [pharmacy name]. Did you know that high blood pressure increases your risk of future health problems? You won’t feel any symptoms, so the only way to find it is to get a blood pressure screening.  If you are diagnosed with high blood pressure, it can be managed now to avoid health problems in the future. Please give us a call at [phone number] to learn more or to schedule a blood pressure screening at the pharmacy. We look forward to seeing you soon! I would like to start this campaign on mm/dd/yyyy.

Spanish

Hola, le habla [primer nombre], su farmacéutico aquí en [nombre de la farmacia]. ¿Sabía usted que la presión arterial alta aumenta el riesgo de futuros problemas de salud? Usted no sentirá ningún síntoma, así que la única manera de encontrarlo es obtener una prueba de presión sanguínea. Si se le diagnostica hipertensión arterial, se puede controlar ahora para evitar problemas de salud en el futuro. Por favor, llámenos al [número de teléfono] para obtener más información o para programar una prueba de presión sanguínea en la farmacia. ¡Esperamos verte pronto! Comienze esta campaña el xx/xx/xxxx.

Vietnamese

Xin chào, đây là [tên riêng], dược sĩ của bạn ở đây tại [tên nhà thuốc]. Bạn có biết rằng huyết áp cao làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe trong tương lai? Bạn sẽ không cảm thấy bất kỳ triệu chứng nào, vì vậy cách duy nhất để tìm ra nó là kiểm tra huyết áp. Nếu bạn được chẩn đoán bị huyết áp cao, việc đó có thể được kiểm soát ngay bây giờ để tránh các vấn đề sức khỏe trong tương lai. Vui lòng gọi cho chúng tôi theo số [số điện thoại] để tìm hiểu thêm hoặc lên lịch kiểm tra huyết áp tại nhà thuốc. Chúng tôi mong gặp lại bạn sớm! I would like to start this campaign on mm/dd/yyyy.

Farsi

سلام، من [First Name] هستم، داروساز شما در داروخانه ی  [Pharmacy Name] می باشم. آیا می دانستید که فشار خون بالا، خطر ابتلا به مشکلات سلامتی در آینده را افزایش می دهد؟ اگر هیچ علائمی از فشار خون در خود مشاهده نمی کنید، تنها راه تشخیص آن، این است که توسط دستگاه چکاپ شوید. اگر تشخیص داده شود که مبتلا به فشار خون بالا هستید، می توانید جهت جلوگیری از بیماری های آتی، همین الان آن را کنترل کنید. لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا برنامه ریزی جهت کنترل فشار خون با ما به شماره تماس [phone number] تماس حاصل فرمایید. منتظر دیدار شما هستیم! I would like to start this campaign on mm/dd/yyyy.

Korean

안녕하세요, [Pharmacy Name]의 약사인 [First Name]입니다. 고혈압이 미래 건강 문제의 위험성을 증가시킨다는 걸 알고 계셨나요? 어떤 증상도 느껴지지 않기 때문에 이걸 확인할 수 있는 유일한 방법은 혈압 검진을 사용하는 것입니다. 고혈압 진단을 받았다면, 향후 건강 문제를 피하기 위해 지금 관리해야 합니다. 더 많은 것을 알길 원하시거나 약국에서 혈압 검진 일정을 예약하길 원하신다면 [number]로 연락해주세요. 곧 뵙길 바랍니다! I would like to start this campaign on mm/dd/yyyy.

Chinese

您好,我是[药店名称]的药剂师[姓氏]。您知道吗,高血压会使您日后罹患其他疾病的风险增加?您可能不会感受到任何症状,因此血压筛查,就成为了发现这种疾病的唯一途径。若确诊为高血压,您现在就可以想方设法,避免日后罹患其他疾病。要了解更多资讯,或安排时间到店参加血压筛查,请拨打[电话号码]致电本药店。本药店期待很快见到您! I would like to start this campaign on mm/dd/yyyy.

Russian

Здравствуйте, меня зовут [First Name] и я ваш фармацевт от [Pharmacy Name]. Знаете ли вы, что высокое кровяное давление увеличивает риск возникновения проблем со здоровьем в будущем? Вы не почувствуете никаких симптомов, поэтому единственный способ обнаружить проблему – это измерить кровяное давление у нас в центре.  Если вам диагностировано повышенное кровяное давление, лучше исправить это сейчас, чтобы избежать более серьёзных проблем в будущем. Пожалуйста, позвоните нам по номеру [номеру телефона], чтобы узнать больше или записаться на измерение артериального давления в аптеке. Мы с нетерпением ждем встречи с вами в ближайшее время! I would like to start this campaign on mm/dd/yyyy.

Recording instructions

Default Parameters

Patients: All patients 18- 100 years of age who are active within the past 365 days

Day/Time: Monday – Friday, 10am – 5pm local time.

Maximum patients called per day: 100