See below for standard parameters 

English

Hi, this is [first name], your pharmacist here at [pharmacy name]. We want to help you stay healthy – and one way we can help is with adherence packaging. We can organize all of your medications in a special container so that you know exactly what to take and what time. That way, you can easily check if you already took your medications. If you’d like more information about adherence packaging, please give us a call at [phone number] or stop by the pharmacy. Thanks, and have a great day! I would like to start this campaign on mm/dd/yyyy.

Spanish

Hola, le habla [primer nombre], su farmacéutico en [nombre de la farmacia]. Queremos ayudarle a mantenerse saludable – y una forma en que podemos ayudar es con el embalaje de adherencia. Podemos organizar todos sus medicamentos en un recipiente especial para que sepa exactamente qué tomar y qué hora. De esta manera, puede comprobar fácilmente si ya tomó sus medicamentos. Si desea obtener más información sobre el embalaje de adherencia, por favor llámenos al [número de teléfono] o vaya a la farmacia. ¡Gracias y que tenga un gran día!  Comienze esta campaña el xx/xx/xxxx.

Vietnamese

Xin chào, đây là [tên], dược sĩ của bạn ở đây tại [tên nhà thuốc]. Chúng tôi muốn giúp bạn giữ sức khỏe – và một cách chúng tôi có thể giúp là tuân thủ bao bì đóng gói. Chúng tôi có thể sắp xếp tất cả các loại thuốc của bạn trong một hộp đựng đặc biệt để bạn biết chính xác những gì cần dùng và thời gian sử dụng. Bằng cách đó, bạn có thể dễ dàng kiểm tra nếu bạn đã dùng thuốc hay chưa. Nếu bạn muốn thêm thông tin về tuân thủ bao bì đóng gói, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số [số điện thoại] hoặc ghé qua hiệu thuốc. Cám ơn, chúc một ngày tốt lành! I would like to start this campaign on mm/dd/yyyy.

Farsi

سلام، من [First Name] هستم، داروساز شما در داروخانه ی  [Pharmacy Name] می باشم. ما می خواهیم به شما کمک کنیم تا همیشه سالم بمانید – و یکی از روش های کمک به شما در این راه، انجام بسته بندی های درست است. ما تمام داروهای شما را در بسته های مناسب و جداگانه قرار خواهیم داد تا بتوانید به راحتی آن ها را از یکدیگر تشخیص داده و در مصرف آن ها دچار مشکل نشوید. به همین دلیل است که به محض دریافت داروها، می توانید آن ها را به راحتی بررسی کنید. جهت دریافت اطلاعات بیشتر درباره نحوه بسته بندی، می توانید با شماره [phone number] تماس حاصل فرمایید. . از شما سپاسگزاریم، امیدواریم روز خوبی داشته باشید! I would like to start this campaign on mm/dd/yyyy.

Korean

안녕하세요, [Pharmacy Name]의 약사인 [First Name]입니다. 우리는 귀하가 건강을 유지할 수 있도록 돕고 싶습니다. 우리가 도울 수 있는 한 가지 방법은 포장입니다. 우리는 귀하의 모든 약을 특수 컨테이너에 정리하므로, 몇 시에 무엇을 섭취해야 하는지 정확히 알 수 있습니다. 이러한 방법을 통해, 이미 약을 섭취 했는지의 여부를 쉽게 확인할 수 있습니다. 처방 준수 포장에 대한 자세한 정보가 필요하시면 [phone number](으)로 연락하시거나 약국에 들려주세요. 감사합니다. 좋은 하루 되세요! I would like to start this campaign on mm/dd/yyyy.

Russian

Здравствуйте, меня зовут [First Name] и я ваш фармацевт от [Pharmacy Name].  Мы хотим, чтобы вы всегда были здоровы и именно поэтому мы предлагаем вам специальную упаковку. Мы упакуем все ваши лекарства в специальные контейнеры так, что вы точно будете знать, когда и в какое время нужно их принимать. Подобная организация поможет вам понять, принимали ли вы уже своё лекарство. Если вам нужна дополнительная информация о специальной упаковке, позвоните нам по номеру [номеру телефона] или зайдите в аптеку. Спасибо и хорошего дня! I would like to start this campaign on mm/dd/yyyy.

Chinese

您好,我是[药店名称]的药剂师[姓氏]。本药店希望帮助您保持健康 – 一种方法就是集中放置药物。本药店可以将您服用的药物,全部集中放置在一个特殊容器中,以便您准确地知晓该服用什么药物,以及何时服用。用这种方法,您可以轻松确认自己是否已服药。若想了解与集中放置药物有关的更多资讯,请拨打[电话号码]致电本药店或到店。谢谢您,祝您拥有愉快的一天! I would like to start this campaign on mm/dd/yyyy.

Recording Instructions

Default Parameters

Patients: All patients 18- 100 years of age who are active within the past 365 days

Day/Time: Monday – Friday, 10am – 5pm local time.

Maximum patients called per day: 100